top of page

Working Mothers

Public·25 members

Acatistul Maicii Domnului - Bucuria Tuturor Celor Necajiti LINKApărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!
Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necajiti

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page